Hem > Event > Företagsklimatet i Spanien för svenska företag

Företagsklimatet för svenska företag i Spanien 2021

Svensk-Spanska Handelskammaren i samarbete med Kreab och Sveriges Ambassad, genomför vartannat år en studie om företagsklimatet för svenska företag i Spanien, med syftet att stärka svensk-spanska handelsrelationer. Studien ger en inblick i svenska företags uppfattning om att driva företag i Spanien utifrån ett socioekonomiskt, politiskt och kommersiellt perspektiv.


 Studien skickas ut i början av juni och presenteras sedan på Sveriges ambassad. Där får vi ta del av de svenska företagens perspektiv på sina respektive sektorer, deras prioriteringar och affärsmål på den spanska marknaden.

Här kan du se resultatet av studien som presenterades på Sveriges ambassad i oktober 2017.