Hem > Internationaliseringstjänster > Affärsmöjligheter i Spanien
  • HeadBanner cchs INTERNATIONALICACIÓN SV

Affärsmöjligheter i Spanien

Spanien är världens fjortonde största ekonomi och den fjärde största inom EU sett till BNP. Det är en av Europas mest attraktiva konsumentmarknader med sina 47,3 miljoner invånare och höga antal årliga besökare (83,7 miljoner turister 2019). Spanien har även ett privilegierat geografiskt läge som EU-land och inkörsport till Nordafrika och Latinamerika. Landet har en modern kunskapsbaserad ekonomi där tjänstesektorn står för 75 % av den samlade ekonomiska aktiviteten. De regioner med högst medelinkomst är Baskien, Madrid och Navarra.

Ca 14.300 utländska företag är etablerade i Spanien, en siffra som har ökat markant under det senaste årtiondet. Utländska företag står för omkring 30% av den totala omsättningen i Spanien och dessutom spelar dessa företag en stor roll i landets export och innovation. De står för cirka 42% av Spaniens totala export och ansvarar för 38% av företags FoU-utgifter.

Covid19-pandemin har haft en stor negativ påverkan på det spanska samhället och ekonomin. Åren innan pandemins utbrott visade Spaniens ekonomi en positiv trend, efter omfattande finanspolitiska åtgärder för att främja den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen, och under 2019 växte BNP med 2 %.

Spanien är en av de länder som kommer motta störst del av EU:s Recovery plan, 150 miljarder euros, varav 72 miljarder i stöd. Den spanska regeringen spår att återhämtningsplanen kan komma att ha en ekonomisk betydelse i nivå med Spaniens inträde i EU eller införandet av Sammanhållningsfonden på 90-talet, vilka innebar en enorm utveckling för det spanska samhället.

Målet framöver är inte bara ett återhämtande utan en genomgripande modernisering och transformation av hela det spanska samhället och ekonomin. Den nationella återhämntningsplanen, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, inbegriper en offentlig satsning utan motsycke på en grön omställning (37% av EU-stödet) och digitalisering (33% av EU-stödet).

Svenska företag är i framkant inom utvecklingen av dessa områden och Spanien kommer att vara en exportmarknad som erbjuder stora möjligheter framöver.

Därutöver fortsätter Spanien att vara ett av de främsta mottagarländerna av utländska direktinvesteringar (12:e i världen) trots pandemins negativa avtryck, vilket visar på ett gott förtroende för den spanska ekonomin. Landets attraktionskraft för utländska investeringar handlar inte bara om den inhemska marknaden, utan också möjligheten att via Spanien arbeta med den latinamerikanska marknaden.

Handelskammaren erbjuder exportstöd och skräddarsydda konsulttjänster till svenska företag som önskar identifiera nya affärsmöjligheter och etablera kommersiella relationer på den spanska marknaden. Baserat på ditt företags behov kan vi erbjuda ett flertal olika skräddarsydda tjänster. Klicka här för mer information.


Affärsmöjligheter inom olika nyckelsektorer

Spanien erbjuder utmärkta affärsmöjligheter för utländska företag, framför allt inom sektorer med högt mervärde och inom högteknologiska branscher såsom Informations- och Kommunikationsteknik, miljö och vattenrening, bioteknik och life science, flygteknik och rymdindustri samt fordonsindustrin.

IKT
Under de senaste årtiondena har informations- och kommunikationsteknologisektorn i Spanien upplevt en av de högsta tillväxterna i Europa med ett sammanlagt industrivärde på ca 109 miljarder euro år 2019. Detta representerar ca 4,3 procent av Spaniens BNP.

Life Science, Bioteknik och Läkemedel
Spanien är världens 12:e främsta vetenskapsnation och den 5:e största vetenskapliga producenten inom EU. Antalet företag inom Life Science-sektorn i Spanien fortsätter att öka och nästan 3000 företag är verksamma inom bioteknologi (2019). Spanien har ett väl integrerat sjukvårdssystem som består av ett omfattandet nätverk av, både offentliga och privata, sjukhus vilka understöds av ledande forskningscentra. Systemet är mycket lämpat för överbryggande forskning inom medicin samt för forskning av nya läkemedel och avancerade behandlingsmetoder.

Flygteknik och rymdindustri
Flygteknik och rymdindustrin är mycket välutvecklad i Spanien med en omsättning på hela 13.400 miljoner euro 2019 (1% av BNP), vilket gör den till den 5:e största i Europa och 8:e i världen.

Fordonsindustrin
Den spanska fordonsindustrins omsättning uppgår till 10% av landets BNP och 16% av den totala exporten. Spanien är den 2:a största biltillverkaren i Europa och den 8:e största i världen. Mer än 300 000 personer är direkt sysselsatta inom fordonsindustrin och två miljoner arbetstillfällen är indirekt kopplade till sektorn.

Kemisk industri
Den kemiska industrin skapar välstånd och sysselsättning för mer än 3100 företag i Spanien och utgör en viktig attraktionskraft för utländska investeringar. Sektorn omsätter 60 miljarder euro, vilket motsvarar 12,8% av Gross Industrial Product och utgör därmed Spaniens nästa främsta exportsektor. Den kemiska industrin är den tillverkningsindustri i Spanien som förutspås genomgå den största tota tillväxten mellan 2015 och 2030, med en årlig tillväxttakt på 4,5%.


 Källa: Invest in Spain, Gobierno de España (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia)

Modulos lateral 220x200 Apoyo Comercial SV

Modulos lateral Oportunidades de Negocio Suecia 220x200 SV