Hem > Internationaliseringstjänster > Affärsmöjligheter i Sverige
  • HeadBanner cchs INTERNATIONALICACIÓN SV

Affärsmöjligheter i Sverige

Sverige har en öppen och utrikesinriktad ekonomi som erbjuder långsiktiga, stabila och professionella affärsrelationer. Landet utgör även en viktig plattform för att nå ut till övriga nordiska länder och Baltikum. Sverige uppvisar ekonomisk stabilitet och den inhemskt höga köpkraften gör landet till en intressant marknad för utländska företag.

Handelskammaren erbjuder exportstöd och skräddarsydda konsulttjänster till spanska företag som önskar identifiera nya affärsmöjligheter, hitta distributörer eller annan kanal in på den svenska marknaden. Klicka här för mer information.

 

Världsledande inom innovation

Sverige rankas som ett av de mest konkurrenskraftiga, produktiva och globaliserade länderna i världen. Vi är ledande inom innovation med högutbildad arbetskraft, smidiga affärsprocesser, öppenhet för internationellt ägande och en stabil ekonomi. Utländska investerare kan dra nytta av Sverige på många sätt, bland annat den kompetens och teknik som finns i industrikluster och forskningsinstitutioner, i synnerhet inom cleantech, ICT, biovetenskap samt material- och fordonsindustrin. Detta är områden där svenska företag utmärker sig särskilt och konkurrerar på högsta internationella nivå.

Esther Calvo, chef över avdelningen för internationalisering vid Madrids Handelskammare och ansvarig för delegationsresor till utlandet, uttrycker sig om Sverige och dess attraktivitet för spanska företag i sin internationaliseringsprocess.

"Landet har en öppen och internationellt orienterad ekonomi, erbjuder hållbara, stabila och professionella handelsförbindelser, samt utgör en viktig plattform för att få tillgång till övriga nordiska marknader och Baltikum. Samtidigt är Sverige världsledande inom innovation, har en mycket skicklig arbetskraft, informerade konsumenter, tydliga rättsförfaranden och en internationell öppenhet, vilket sammantaget gör den svenska marknaden intressant för madrilenska företag."

"Å andra sidan öppnar de ambitiösa investeringsplanerna för Stockholms och Göteborgs regioner för byggandet av nya tunnelbanespår, höghastighetståg, vägar och bostäder, nya möjligheter för spanska företag att vinna upphandlingar för design, konstruktion och projektledning. "

Sedan 2015 har Spansk-Svenska Handelskammaren i Madrid samarbetat med flera lokala handelskammare, däribland Handelskammrarna i Madrid, Castellón, Zaragoza, Murcia och Navarra, i organiseringen av multisektoriella delegationsresor för spanska företag till Sverige.


Intressanta sektorer för spanska företag

Infrastruktur, transport och konstruktion

På grund av föreslagna investeringar är en utmärkande sektor för affärsmöjligheter i Sverige infrastruktur, transport och konstruktion. Ambitionen är att kunna erbjuda en infrastruktur som möter den framtida ekonomins behov. Den svenska regeringen har allokerat 622,5 miljarder kronor för infrastrukturprojekt under perioden 2018-2029. Denna investeringsplan innebär att det finns ett ökat utrymme för internationella byggföretag som önskar arbeta med framtida infrastrukturprojekt i Sverige.

Förnybar energi

Sveriges regering arbetar aktivt för att stärka Sverige som varumärke och referens när det gäller förnybar energi. Den föreslagna budgeten 2017 är historisk för Sverige och omfattar nya investeringar i arbetet med att minska miljöfarliga utsläpp, transport utan fossila bränslen och förnybar energi. 12,9 miljarder svenska kronor är budgeterade för perioden 2017-2020.

Ekologiska livsmedel

En annan mycket intressant sektor för spanska företag är ekologiska livsmedel. Sverige ligger på tredje plats i världen med en konsumtion på 237 euros per capita per år. Försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige ökade med 1% under 2019, vilket motsvarar 28,2 miljarder svenska kronor och utgör 9% av den totala livsmedelshandeln. Hälften kommer från importerade produkter eftersom den lokala produktionen i Sverige inte är tillräcklig för att möta efterfrågan, trots att den ständigt ökar.

Andra intressanta sektorer för spanska företag

ICT

Investeringar i IT ökar inom alla sektorer, bl a inom tillverknings och-finansindustrin samt inom statliga verksamheter. Sverige är världsledande i att tidigt anpassa nya tekniska produkter och lösningar.

Life science

Sverige är världsledande inom life science och erbjuder intressanta affärsmöjligheter i en miljö anpassad till medicinsk innovation, läkemedelsutveckling och kommersialisering av läkemedel.

Tillverkning

Sverige erbjuder möjligheter för kostnadseffektiv och högkvalitativ avancerad tillverkning som servar en internationell marknad. Denna miljö kännetecknas av god tillgänglighet av råmaterial, konstant förändring och anpassning av nya tekniker, innovation och utveckling i produktivitet och produktteknik.

Materialteknologi

När det gäller utveckling av nya material, erbjuder Sverige en dynamisk miljö som kännetecknas av lättillgänglighet av råmaterial, innovativ forskning samt en samarbetande industri.

Detaljhandel

Sverige erbjuder intressanta affärsmöjligheter för internationella detaljhandelsaktörer. Den svenska detaljhandeln har växt 15 år i rad. Anledningarna är många men främst en stark befolkningstillväxt, högre disponibel inkomst och hälsosamma offentliga finanser.

Källor: KI, Ofecom, Business Sweden 

Modulos lateral Oportunidades de Negocio España 220x200 SV

Modulos lateral 220x200 Testimonios SV

Modulos lateral 220x200 Apoyo Comercial SV

Clima empresarial 2017 220x200

Kommande event

Prev Next