Allianser

Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid
Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid
Svensk-Spanska Handelskammaren har samarbetat med Handelskammaren i Madrid sedan 2015 med syftet att stödja internationaliseringsprocessen för företag i Madrid på den skandinaviska marknaden. Med stöd från sin motsvarighet, Handelskammaren i Madrid, har vår kammare hjälpt många företag i Madrid med marknadsundersökningar i den svenska marknaden och efterföljande planering av mötesprogram.
Handelskammaren i Zaragoza
Handelskammaren i Zaragoza
Sedan 2018 har Svensk-Spanska Handelskammaren samarbetat med Handelskammaren i Zaragoza för att organisera affärsmöten i Sverige med målet att främja internationaliseringen av företagens produkter och tjänster från Zaragoza på den svenska marknaden.
Europeiska Handelskamrar i Spanien
Europeiska Handelskamrar i Spanien
Projektet med Europeiska Handelskamrar i Spanien är att genomföra gemensamma åtgärder som stärker och bekräftar närvaron av våra länder i Spanien, genom att etablera samarbetslinjer inom olika ämnen och områden. Tillsammans organiserar vi regelbundet olika intressanta evenemang, såsom European Business Drink (Europeiskt företagsmingel) och Desayuno de Innovación (Frukostseminarium om innovation).
Swedish Chambers International
Swedish Chambers International
Svensk-Spanska Handelskammaren är en del av Swedish Chambers International (SCI), en plattform för svenska handelskamrar runt om i världen. SCI består av 38 svenska handelskamrar och har sin svenska partner i Stockholms Handelskammare. SCI representerar det svenska affärsnätverket utanför Sverige och arbetar för att belysa tillväxtpotentialen för svenska företag och främja handelsrelationer mellan Sverige och andra länder.
Team Sweden
Team Sweden
Team Sweden är en paraplyorganisation som samlar nationella myndigheter, organisationer och statliga företag som arbetar för att främja export och internationalisering av den svenska industrin. Den är en del av den svenska regeringens exportstrategi och syftar till att samordna stödåtgärder för svenska företags export. I Spanien består Team Sweden av Sveriges ambassad, Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid, Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona, Svenska Handelskammaren, Visit Sweden och Svenska Institutet.