Handelskammaren och Akademi

Initiativet Handelskammaren och Akademi från Svensk-Spanska Handelskammaren (CCHS) syftar till att underlätta samarbetet mellan Handelskammarens företag och den akademiska världen. Målet är att främja bilaterala samarbeten som kan leda till genomförandet av innovationsprojekt och locka samt integrera talang.

För att genomföra Handelskammaren och Akademi initiativet kommer CCHS dra nytta av det nära samarbetet med Association of Spanish Scientists in Sweden (ACES), Instituto Cervantes i Stockholm och Spaniens ambassad i Sverige. Syftet är att bygga broar mellan CCHS-företag och akademiska institutioner. Detta gemensamma projekt syftar till att organisera seminarier, nätverksevenemang och skapa ett kontaktnät som omfattar både svenska och spanska universitet.

De partners som är intresserade kommer att få möjlighet att dela information om sina behov av innovation och rekrytering av talang genom en teknisk profil som kommer att göras offentlig på avsnittet Handelskammaren och Akademi på CCHS webbplats.
För mer information, kontakta: info@cchs.es