Integritetspolicy

1. Vilka är vi?
Personuppgiftsansvarig är Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid (C.I.F. G81122350) med besöksadress Calle del Poeta Joan Maragall 38, 28020 Madrid, Spanien.

2. Hur kan Svensk-Spanska Handelskammaren vara berättigad att samla in dina personuppgifter?
Svensk-Spanska Handelskammaren har rätt att samla in den information som våra användare ger oss. Detta kan till exempel ske när en person bestämmer sig för att bli medlem i Handelskammaren eller kontaktar oss i en annan fråga. Handelskammaren har då rätten att behålla användarens kontaktuppgifter för att kunna erbjuda de tjänster som användaren har uttryckt intresse för.

Vårt dataskydd och vår hantering av personuppgifter ligger i linje med rådande lagstiftning, särskilt med hänvisning till General Data Protection Regulation som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss.

3. Varför samlar Svensk-Spanska Handelskammaren in dina personuppgifter?
Svensk-Spanska Handelskammaren samlar in dina personuppgifter i följande syften:
(i) För att kunna erbjuda dig våra tjänster.
(ii) För att kunna skicka dig informativ information gällande våra tjänster och aktiviteter. Detta kan till exempel vara inbjudningar till våra event. Denna kommunikation kan ske via post, telefon, e-mail, sms/mms, fax eller via motsvarande elektroniska kanaler.

För att kunna erbjuda de tjänster beskrivna i punkt (i) och (ii), kan Svensk-Spanska Handelskammaren komma att segmentera och profilera dina personuppgifter i syfte att anpassa den information som vi skickar till dig efter dina intressen och önskemål.

4. Vem kan Svensk-Spanska Handelskammaren dela dina kontaktuppgifter med?
Svensk-Spanska Handelskammaren kan komma att vidarebefordra dina uppgifter till medlemmar i Handelskammaren så att dessa medlemmar ska kunna erbjuda dig information om sina produkter och tjänster.

5. Lagring av personuppgifter
Svensk-Spanska Handelskammaren behåller de personuppgifter som har lämnats så länge som användaren inte uttrycker önskan om att dra tillbaka sina uppgifter eller avregistrera sig Handelskammarens tjänster.

6. Dina rättigheter som användare
Du som användare av Handelskammarens tjänster har rätt till att:
(i) få tillgång till dina personuppgifter
(ii) begära rättelse av felaktiga uppgifter samt begära att vi tar bort dina kontaktuppgifter
(iii) begränsa användningen av dina kontaktuppgifter
(iv) motsätta dig tillhandahållandet av dina kontaktuppgifter
(v) begära att kontaktuppgifterna ska överföras

För att utöva någon av ovan nämnda rättigheter, vänligen kontakta oss via info@cchs.es och ange vilken rättighet du vill utöva och orsaken till din begäran. Du kan även meddela oss detta brevledes till Svensk-Spanska Handelskammaren, Calle del Poeta Joan Maragall 38, 28020 Madrid, Spanien.

Du som användare har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det land där du har din hemvist, om du anser att Handelskammaren inte behandlar dina personuppgifter på ett lämpligt och lagligt sätt.

7. Datasäkerhet
För oss på Svensk-Spanska Handelskammare är det väldigt viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Av den anledningen gör Handelskammaren allt som står i sin kraft för att förhindra att data hamnar i obehörigas händer. Svensk-Spanska Handelskammare upprätthåller säkerhetsnivåer för skydd av personuppgifter i enlighet med rådande norm och regelverk, och har utvecklat processer för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av data. Endast behörig personal kan få tillgång till dina uppgifter. Svensk-Spanska Handelskammare förbinder sig till att anpassa sina rutiner kring hantering av personuppgifter för att uppfylla rådande lagkrav.

Som användare av Handelskammarens tjänster samtycker du till att inte utnyttja och samla in den data som återfinns på vår hemsida för att skicka kommersiell information och reklam till användare som inte själva har efterfrågat denna information.

8. Användning av foto och film
De personer som deltar på Svensk-Spanska Handelskammarens evenemang, förbinder sig till att ge Handelskammaren rätten att använda eventuella foton och filmer från evenemanget. Svensk-Spanska Handelskammaren har rätt att använda detta material i sina kommunikationskanaler utan geografisk och tidsmässig begränsning och förbehåll. Detta inkluderar även rätten att använda materialet efter det att samarbetet mellan användaren och Handelskammaren har avslutats.

Svensk-Spanska Handelskammarens rätt att använda foto och film från evenemang omfattar följande:
(i) rätt att framställa och distribuera materialet i medier av olika slag, i synnerhet Handelskammarens årsbok
(ii) rätt att använda materialet i våra kommunikationskanaler, i synnerhet på internet och på Handelskammarens hemsida
(iii) rätt att anpassa och redigera materialet gällande bland annat format, färgsättning, ljus och skärpa

9. Frågor
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@cchs.es eller skriva ett brev till Svensk-Spanska Handelskammaren, Calle del Poeta Joan Maragall 38, 28020 Madrid, Spanien.

Godkännandet av denna integritetspolicy förutsätter att du som användare ger oss ditt uttryckliga medgivande. Detta medgivande kan återkallas när som helst genom att kontakta oss på ovan nämnda kontaktuppgifter.

10. Ändringar
Svensk-Spanska Handelskammaren förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när det anses lämpligt eller nödvändigt för att uppfylla rådande norm och regelverk. Av den anledningen rekommenderar vi dig som användare att regelbundet läsa den senaste versionen av denna integritetspolicy.