Sverigekommittén

Styrelsen i Sverige: Stärker Bilaterala Affärsrelationer

I december 2022 etablerade styrelsen för Spansk-Svenska Handelskammaren det Exekutiva Kommittén i Sverige för att förstärka närvaron och den bilaterala karaktären av Handelskammaren i Sverige. Denna innovativa kommitté syftar till att främja affärsrelationer, stödja företag med verksamhet i Sverige och främja socio-kulturella evenemang inom den spansk-svenska sfären.

Med en mångfaldig struktur som inkluderar representanter från näringslivet och institutioner, deltar kommittén aktivt med Handelskammaren, den spanska ambassaden i Sverige, den handelsmässiga kontoret ICEX i Sverige och relevanta företag som representerar industrin, vetenskapen och utbildningen.

Kommittén åtar sig att upprätthålla starka band med näringslivsförbunden både i Sverige och i Spanien (Svenskt Näringsliv och CEOE), Swedish Chambers International samt Handelskamrarna i Sverige och Spanien.

Kommittén är redo att främja ett givande samarbete som gynnar alla involverade.

Var med oss i denna spännande satsning för att stärka de spansk-svenska relationerna och främja nya tillväxt- och samarbetsmöjligheter för näringslivet i Sverige och bortom det!

                                                                                                   

Birgitta Stål                                                                                                                     Antonio Daban

Delegat                                                                                                                                   Subdelegat & President av Sverigekommittén

birgitta.stal@kreab.com                                                                                           antonio.daban@rovergrupo.com