Premios Qvinna

ETT INITIATIV FÖR ATT HYLLA OCH STÄRKA KVINNOR I FÖRETAGSVÄRLDEN

Den 8 mars 2023 presenterade Svensk-Spanska Handelskammaren (CCHS) utlysningen för Premios Qvinna, ett initiativ av vår förening för att synliggöra kvinnligt ledarskap och talang som en katalysator för könsjämställdhet. Syftet med detta förslag var att belöna företag som främjar och sprider kvinnligt ledarskap samt synliggöra framstående kvinnor inom innovation, företagsprestationer och karriär, genom att lyfta dem med dessa utmärkelser.

Qvinna är ett svenskt ord som tidigare användes för det moderna ordet kvinna. Q-symbolen representerar kvalitet och kommer att utgöra prisstatyetten som en minnesvärd symbol.

Prisutdelningsceremonin ägde rum den 15 juni på Sveriges ambassad i Madrid. Under ceremonin tilldelades följande priser:

ABB: Qvinna-priset Företag eller Institution som tilldelas ett företag anslutet till CCHS eller en institution i samarbete med CCHS som utmärkt sig i sitt arbete med att främja och sprida kvinnligt ledarskap.

Eleonora Cavani: Qvinna-priset STEM som tilldelas en kvinna som utmärker sig inom områdena vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.
María Luz García de Castro Pérez-Gayé, People Director på Ericsson Iberia: Qvinna-priset för Talangvisualisering som tilldelas en person som utmärker sig i sitt arbete med att synliggöra och främja kvinnliga talanger.

Marguita "Lillan” Larsen: Qvinna-priset för Hispano-Svensk Karriär som tilldelas en kvinna med en lång karriär som har bidragit till historien om handels- och kulturrelationerna mellan Spanien och Sverige.

Juryn bestod av framstående representanter för de svensk-spanska relationerna:

Excellensen herr Teppo Tauriainen, Sveriges ambassadör i Spanien.

Excellensen fru Cristina Latorre Sancho, Spaniens ambassadör i Sverige.

Doktor Paloma Ruiz Nuñez, Direktör för kursen i affärsspanska vid Stockholm School of Economics.

Eugenio Martínez Bravo, Vice VD för KREAB Worldwide.

Anna Fransson, VD för Svensk-Spanska Handelskammaren.

Evenemanget hade närvaro av framstående representanter för de svensk-spanska relationerna, representanter från Svensk-Spanska Handelskammaren och hedersgäster. Efter inledande tal av Sveriges ambassadör i Spanien, Teppo Tauriainen, och ordföranden för Svensk-Spanska Handelskammaren, José María Galofré, höll Luisa Alli, vice ordförande för DIRCOM, och Laura Galarreta, kommunikations- och institutionell relationschef på IKEA Spanien, tal som berörde utmaningarna för kvinnligt ledarskap. Därefter ägde prisutdelningen rum, och vår nyutnämnda vice ordförande África Calleja höll ett avslutande tal. Kvällen avslutades med en cocktail, där alla deltagare var inbjudna.

Vår värdinna för evenemanget var journalisten Elena Salamanca.

Familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater till pristagarna, företrädare för kvinnligt ledarskap, samt medlemmar och samarbetspartners till Handelskammaren fanns bland publiken.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till våra VIP sponsormedlemmar - Eurobattery Minerals AB och Volvo Car España - och samarbetspartners - Alfa Laval, Diaverum, Iberdrola och Love Spirit Brands - eftersom detta evenemang inte hade varit möjligt utan deras stöd. Vi är också tacksamma för stödet från våra samarbetspartners Sveriges ambassad i Madrid, Spaniens ambassad i Sverige, Kreab España, Letslaw by RSM och Stockholm School of Economics under hela processen för tävlingen.