Förteckning över svenska företag i Spanien

Handelskammaren har sammanställt en lista över svenska företag som är verksamma i Spanien. Denna lista innehåller information: företagsnamn, adress och webbplats. Enligt dataskyddslagen kan kontaktuppgifter och personnamn inte delas.

Följande kriterier har tillämpats vid sammanställningen av listan:

  • Företagen på listan har sitt ursprung i Sverige. Deras närvaro i Spanien kan vara genom filialer, joint ventures, franchising eller aktiva handelsrepresentationer och är inte begränsad till distribution.
  • De få holdingbolagen för de stora svenska multinationella företagen i Spanien är inte inkluderade.
  • Företag grundade av svenskar bosatta i Spanien ingår inte i listan.

Kostnad

Icke-medlemmar: 100 EUR + moms

Medlemmar: 75 EUR + moms

För att köpa listan, vänligen skicka ditt fullständiga namn, faktureringsadress, momsregistreringsnummer och företagsnamn (om tillämpligt) till info@cchs.es.


Fördelning av svenska företag etablerade i Spanien per sektor

Diagrammet visar fördelningen av sektorerna för svenska företag med etablerade dotterbolag i Spanien. Sektorerna med störst närvaro är Industri, Ingenjörsvetenskap, Teknologi och Metallurgi med en representation på 21%. Därefter framträder Maskiner och Utrustning med en framstående andel på 11% sett till betydelse och omfattning. Tre andra sektorer som visar betydande vikt är Telekommunikation och IT, Konsumtionsvaror samt Allmänna tjänster.