Historisk kommitté

Svensk-Spanska Handelskammaren (CCHS) grundades i Madrid den 29:e november 1949 och registrerades i Spaniens föreningsregister i april 1950. År 2024 firar CCHS 75 år och för detta extraordinära evenemang kommer en bok att presenteras och olika aktiviteter kommer att genomföras under 2024.

ålet med att fira detta jubileum är att synliggöra och sprida betydelsen som CCHS och dess medlemmar har haft och fortfarande har i förbindelserna mellan båda länderna, både ur ett affärsmässigt, institutionellt och socio-kulturellt perspektiv.

Under de två åren av förberedelser för firandet pågår ett omfattande projekt för insamling av historisk data för att publicera en tryckt bok. Denna bok är viktig, inte bara för själva händelsen, utan också eftersom sådan dokumentation inte har samlats in under dessa 75 år, vilket innebär en allvarlig risk för att förlora historien om vår Svensk-Spanska Handelskammare.

Det är nu dags att samla in all grafisk dokumentation relaterad till CCHS, både för publicering och digitalisering. Boken kommer också att innehålla historisk-ekonomisk information om de svensk-spanska förbindelserna från 1920-talet fram till idag. Historien om CCHS kommer att sättas in i sitt tidsmässiga sammanhang, med hänvisning till institutioner och organisationer med vilka man har haft relationer. Intervjuer kommer att genomföras med personer som har varit viktiga för CCHS, och flera forskare som har skrivit doktorsavhandlingar om svensk-spanska relationer inom olika områden kommer att medverka.
Berättelsen om de svensk-spanska aktiviteterna sträcker sig över nästan 100 år (eftersom Handelskammarens grundare kom till Spanien på 1920- och 1930-talen) och har tre väldefinierade etapper: Den första är tiden för handelsagenter som kommer till Spanien lite äventyrligt och upptäcker affärsmöjligheter bortom de traditionella flödena av apelsiner och andra fruktprodukter. Detta varar fram till utvecklingsperioden i Spanien, det vill säga till sextiotalet, när tillväxten i landet gör att svenska företag vill etablera sig direkt. Det är under denna tid som Handelskammaren skapas och när den når sin höjdpunkt.

Den andra etappen är den för svenska företag som etablerar sig, i vissa fall med stora investeringar. I Handelskammaren ersätts de tidigare ledarna gradvis av cheferna för dessa nya företag, vars syn på Handelskammaren redan är mycket annorlunda, även om alla inser vikten av att behålla institutionen som ett sätt att förbättra institutionella relationer.

Denna etapp avslutas gradvis från åttiotalet/nittiotalet till följd av globaliseringen, teknikrevolutionen och utvecklingen av Europeiska unionen. Från och med den tiden försvinner industriella investeringar, handelsnätverk regionaliseras globalt och den digitala världen öppnar nya affärsmöjligheter. Nya entreprenörer tar över där de tidigare VD:arna lämnade av, och Handelskammaren fortsätter, men på ett annat sätt.

För att genomföra denna berättelse kommer vi att skapa en kontextuell grund utifrån Spaniens ekonomiska historia, med ambitionen att undvika kontroverser eller bedömningar. På denna grund kommer vi att utveckla historierna om människor och företag, Handelskammarens verksamhet och den svenska kolonins sociala liv.

För att skapa denna bok har CCHS’ styrelse bildat en historisk kommitté som består av personer som har varit engagerade i Handelskammaren under lång tid: Ingemar Naeve, Ingela Brandberg, Antonio Cordón och Anna Fransson.

Ingemar Naeve - Projektledare Ordförande för CCHS 2002-2010.

  • Ingela Brandberg - Redaktion och redigering Medlem i CCHS styrelse från 2008 till 2014, ansvarig för CCHS-tidningen Info mellan 1996 och 2013.
  • Antonio Cordón - Redigering Medlem i CCHS styrelse under tre ordförandeperioder, från 1990 och framåt.
  • Anna Fransson - Logistik och förvaltning Medlem i CCHS styrelse sedan 2014. Delegat för Valencia/Alicante 2014-2018 och VD för CCHS sedan 2019.