I detta nummer uppmärksammar vi bl a Handelskammaren årsmöte, där vi gick igenom hur verksamheten sett ut under det föregående året. Under årsmötet avtackades även Carlos Bernard, som efter fem år vid ordförandeposten, ersattes av Anders Brundin. I tidningen hittar ni även ett reportage om seminariet "Affärsmöjligheter i Sverige för spanska företag" där potentialen i Sveriges främsta tillväxtregioner, Göteborg och Stockholm, presenterades. Utöver detta hittar kan ni även läsa om de evenemang som Kammaren arrangerat under våren samt notiser från våra medlemmar.

Innehåll

  • Årsmöte
  • Seminarium Affärsmöjligheter i Sverige för spanska företag
  • Sveriges ekonomiska närvaro i Spanien
  • Investeringsmöjligheter i tillväxtregionen Göteborg

Dela: