The Bridge

BRON SOM FÖRENAR ERFARENHETER INOM AFFÄRS-, INSTITUTIONELLA OCH AKADEMISKA OMRÅDEN MELLAN SPANIEN OCH SVERIGE

Den nya satsningen The Bridge - Hispano-Svensk Affärskultur syftar till att närmare föra fram erfarenheter och kunskap från framstående individer inom affärs-, institutionella och akademiska områden i Spanien och Sverige till medlemmarna i Handelskammaren.

Mötena präglas av en avslappnad atmosfär, med ett format som främjar nätverkande och idéutbyte mellan deltagarna.

Håll er uppdaterade genom våra kommunikationer via e-post, webbplats och sociala medier för att få mer information om kommande evenemang.