Årsmöte den 5:e mars

Kallelse till den ordinarie årsstämman för den spansk-svenska Handelskammaren ("Kammaren")

Kära Medlem,

Härmed, i enlighet med lag och stadgar, kallar styrelsen för den svensk-spanska handelskammaren till den ordinarie årsstämman som äger rum den 5 mars 2024 klockan 15:30 för första gången och, samma dag, klockan 16:00 för andra gången för behandling och godkännande av följande punkter på dagordningen:

1. Att fastställa, om tillämpligt, röstlängden för den ordinarie årsstämman.

2. Att konstatera, om tillämpligt, den ordinarie årsstämman som lagligen sammankallad.

3. Att fastställa, om tillämpligt, dagordningen för den ordinarie årsstämman.

4. Att utse ordförande och sekreterare för mötet, samt utse två justerare för att godkänna, om tillämpligt, protokollet från mötet.

5. Att läsa och, om tillämpligt, godkänna rapporten om Kammarens verksamhet för räkenskapsåret 2023.

6. Att läsa och, om tillämpligt, godkänna årsredovisningen för Kammaren för räkenskapsåret 2023.

7. Att läsa och, om tillämpligt, godkänna revisorernas rapport om styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2023.

8. Att godkänna, om tillämpligt, styrelsens verksamhet under räkenskapsåret 2023.

9. Att läsa och, om tillämpligt, godkänna Kammarens verksamhetsplan och budget för räkenskapsåret 2024.

10. Att godkänna, om tillämpligt, omval av styrelsen.

11. Att utse två revisorer för räkenskapsåret 2024.

12. Att ändra, om tillämpligt, artikel 21 i stadgarna, som rör ämnen att behandla på den årliga ordinarie årsstämman.

13. Diverse ärenden: andra ämnen, önskemål och frågor.

Om du anser att någon punkt på dagordningen saknas, vänligen kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar,

_________________ 

José María Galofré 

Ordförande för den svensk-spanska handelskammarens styrelse

Dela: