Nya styrelseledamöter 2024

Nya ledamöter

Vi hälsar de nya medlemmarna i styrelsen för 2024 välkomna: Gorka Tamayo, VD på Euromaint Rail AB (Grupo CAF), och Javier García Pérez, Direktör för internationell offshore-verksamhet på Iberdrola.

Med deras utnämning uppfyller vi ett av handelskammarens mål: att främja bilateralt handelsutbyte mellan Spanien och Sverige. Inkluderingen av två spanska företag, tillsammans med det spanska företaget SACYR sedan 2022, anpassar styrelsen till de nya tiderna och ekonomiska flödena, samt etableringen av spanska företag i Sverige.

Gorka Tamayo, med en examen i Industriell Ingenjörsvetenskap och en magisterexamen i Finansiell Styrning från Universidad de Deusto, har arbetat inom Grupo CAF de senaste 15 åren. År 2021 förvärvade Grupo CAF det svenska företaget EuroMaint Rail AB, och sedan dess har Tamayo varit VD för detta företag i Sverige. Han har studerat Internationell Handel i Sydney och har hanterat projekt i flera länder. Han har varit medlem i det svenska kommittén för Spansk-Svenska Handelskammaren sedan januari 2023.

Javier García Pérez är Industriell Ingenjör från Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. Han har arbetat på Iberdrola sedan 1999, där han för närvarande är Direktör för offshore-verksamhet i Europa. Han var ansvarig för projektet för havsbaserad vindkraft Wikinger i tyska Östersjön från 2013 till 2018. Iberdrola etablerade sig i Sverige år 2020 genom att förvärva en majoritetsandel i åtta projekt för havsbaserad vindkraft från Svea Vind Offshore AB (SVO).

Dela: