BLUE TC

I januari 2021 återvänder Blue Telecom Consulting (BlueTC©) med sina webbseminarier för mobiloperatörer och tillverkare av nätverk och telekommunikationsutrustning. Den här gången ligger vårt fokus på det nya EU-regelverket, som har som syfte att stärka säkerheten i 5G-nät, och specifikt kring några av de lösningar som finns för att skydda mobila röstnät och de tillgångar som är beroende av dem.

BlueTC har arbetat inom detta område sedan 2015, mer specifikt med verktyg som analyserar säkerhetsnivån för mobiloperatörernas rösttjänster baserat på 4G- och 5G-nät. SIP är det primära signalprotokollet för röststjänster för 4G/5G som är nästa generations nätverk. Den flexibilitet som ett IP-nät ger kan vara ett tveeggat svärd. I själva verket är det mycket svårt att genomföra omfattande tester för att identifiera sårbarheter relaterade till IMS-nät.

För att upptäcka och åtgärda potentiella sårbarheter krävs expertis, lämpliga verktyg, processer och automatisering.
Dessa kommer att vara ämnena i webbseminarium serien:

  • Introduktion till det nya europeiska regelverket och BlueTC:s vision om bästa praxis på området. Vårt förslag är regelbundna säkerhetsanalyser kombinerat med operativa säkerhetsverktyg, såkallade Intrusion Detection Systems (IDS) (20 januari 2021).
  • IMS säkerhetsanalyser: Vi kommer att presentera en process med vilken operatörerna kan utvärdera sina befintliga interna säkerhetsåtgärder med det syftet att uppnå en högre säkerhetsnivå, bland andra positiva effekter (10 februari 2021).
  • IDS-verktyg för operativa nätverk: För att SIP-protokollet ska vara tillräckligt säkert rekommenderar BlueTC Intrusion Detection Systems (3 mars 2021).

BlueTC är övertygad om att detta tillvägagångssätt kommer att resultera i lägre totalkostnad inom säkerhet för IMS-nätverk, samtidigt som det resulterar i en högre säkerhetsnivå. Det handlar om hur mobiloperatörerna kan skydda sig, på det effektivaste och mest ekonomiska sätt, mot identitetsstöld, bedrägeri och intäktsförluster etc. men också om att hålla högsta kvalitetsnivå och säkerhet för rösttjänster som baseras på 4G-/5G-nät.

Länk för anmälan till den första i serien av våra tre webbseminarier inom nätverkssäkerhet: Webinar Registration - Zoom.

Här kan du läsa mer om EU:s verktygslåda för 5G-nätsäkerhet: Säkra 5G-nät: EU:s verktygslåda (europa.eu). EU-kommissionen stödjer genomförandet av EU:s verktygslåda och kommer på medlemsländernas begäran att utnyttja alla tillgängliga verktyg för att trygga säkerheten i 5G-infrastrukturen och 5G-leveranskedjan när så är lämpligt. Detta betyder att mobiloperatörerna inte kan delegera ansvaret för nätverkssäkerhet till sina leverantörer.

Webbseminariumserien är på engelska. Om du av någon anledning inte kan delta, är det möjligt att få tilsänt en länk till en inspelning. Alla frågor relaterade till BlueTC:s webbseminarier, -eller våra tjänster och lösningar-, kan sändas till: marketing@blue-tc.com.
Välkommen!

BlueTC logo17

Dela: