Kammaren besöker Ericsson i Madrid

Deltagande i mötet var Iván Rejón, ansvarig för regeringsrelationer och strategi, samt Tomás Alonso, marknadsförings- och kommunikationschef på Ericsson. Från Spansk-Svenska Handelskammaren medverkade Anna Fransson och Anastasia Hjelm. 

Mötet innebar en genomgång av telekommunikationsföretagets aktiviteter och resultat under 2023 i Spanien. Diskussionerna fokuserade på olika samarbetsmöjligheter för det kommande året. Bland dessa fanns projekt för att förbättra villkor för investeringar och innovation i Spanien, med speciellt fokus på skattefrågor, samt initiativ för att uppmuntra unga och kvinnliga talanger inom STEM-områden. Vidare diskuterades hur man kan stärka samarbetet mellan akademiska institutioner, universitet, yrkesutbildningar och företag för att underlätta ungas inträde i yrkeslivet.

Detta möte markerar ett viktigt steg framåt i vårt åtagande för en mer inkluderande och framåtblickande tekniksektor.

Dela: