Möte med den tillträdande ambassadören för Sverige i Spanien och Spansk-Svenska Handelskammaren: Framtida samarbeten.

På bilden: Anna Fransson, CEO för Spansk-Svenska Handelskammaren, och Per-Arne Hjelmborn, utnämnd ambassadör för Sverige i Spanien.

Måndagen den 14 maj, hade vi äran att välkomna den tillträdande Ambassadören för Sverige i Spanien, Per-Arne Hjelmborn, under en arbetsfrukost på Spansk-Svenska Handelskammarens kontor. Vid mötet deltog även Kristoffer Eliasson, förste ambassadsekreterare, Anna Fransson, generaldirektör för handelskammaren, samt våra medarbetare Anastasia Hjelm, Hanna Guldbrand och Sofia Hedberg, representanter för handelskammaren.

Per-Arne Hjelmborn är för närvarande departementsråd för handelsfrågor och chef för avdelningen för handel och främjande vid Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit ambassadör i Brasilia och Kuala Lumpur samt haft befattningar vid de svenska ambassaderna i Santiago de Chile, Madrid och Peking. Han har också varit chef för enheten för främjande och inre marknad på UD i Sverige

Per-Arne Hjelmborn kommer att tillträda sin nya befattning under hösten 2024.

Vi ser fram mot framtida samarbeten med ambassaden och den tillträdande ambassadören.

Arbetsfrukost på Spansk-Svenska Handelskammarens kontor.

Dela: