ABBANTIA LAW FIRM: Vilken Typ av personuppgifter kan turistboenden samla in?

Turistboendena ska registrera uppgifter från kundernas identitetshandlingar enligt gällande bestämmelser om passagerarregister och meddela dem till statens säkerhetsstyrkor och kårer i enlighet med bestämmelserna om allmän säkerhet.

Mot bakgrund av ovanstående och med bestämmelserna i dataskyddsförordningen är det legitimt att samla in resenärens identitetshandlingens nummer, typ av handling och datum för utfärdande, för- och efternamn, kön, födelsedatum och medborgarskapsland, inresedatum och underskrift. Dessa uppgifter kommer att meddelas de statliga säkerhetsstyrkorna.

Läs mer på spanska

logo abbantia

Dela: