Alfa Laval ansluter sig till gruppen av multinationella företag i I+E Foundation
Madrid, 14 mars 2024 - Fundación I+E Innovación España meddelar att Alfa Laval Ibérica har blivit invalda i deras styrelse. Dotterbolaget till det svenska företaget ansluter sig därmed till listan över företag som utgör denna enhet, alla med en långvarig närvaro i Spanien och med ett engagemang att locka investeringar för att främja innovation,  industri och sysselsättning i vårt land.
 
Alfa Laval har funnits i Spanien sedan 1958 och är en global leverantör av specialiserade produkter och tekniska lösningar inom områdena energi, marin, livsmedel och vatten.  Företaget erbjuder en bred portfölj av innovativa teknologier som syftar till att minska energiförbrukning och utsläpp i ett brett spektrum av industrier och processer. Lösningarna minimerar avfall och optimerar användningen av naturresurser inom livsmedels- och dryckesproduktion, samt renar och återanvänder vatten. Samtidigt lägger Alfa Laval all sin erfarenhet, kunskap och alla sina resurser på att förnya och skapa nya lösningar för framtiden, vilket bidrar till ett påskyndande av en övergång till en renare och mer hållbar värld.
Genom att gå med i I+E Foundation stärker det svenska företaget sin dialog och sitt samarbete med institutioner och ekonomiska och sociala aktörer inom områdena innovation, industrialisering, utbildning och sysselsättning.
 
"Alfa Laval är stolt över att bli en del av I+E Foundation, och att kunna ansluta sig till resten av de företag som ingår i den, alla ledande inom sina sektorer och med ett starkt engagemang för innovation, som en motor för skapandet av mervärde och generering av välstånd och kvalitetssysselsättning i Spanien. Vår avsikt är att öppna alla våra resurser och kunskaper till stiftelsens förfogande för att uppnå dessa mål, med ett mycket viktigt fokus på innovation som syftar på att utveckla nya lösningar för att påskynda den ekologiska omställningen", understryker Javier Ortiz, General Manager för Alfa Laval Iberia".
 
"Vi är glada över att ha ett företag som Alfa Laval, som är engagerade i innovation för att skapa en mer hållbar värld och ett mer hållbart samhälle. Deras inblandande i I+E Foundation kommer att hjälpa oss att nå vårt mål om att påskynda innovationscykler i Spanien, och att  främja investeringar som stärker vår industriella struktur. Det kommer att underlätta kunskapsöverföring och öka skapandet av välstånd och kvalitativ sysselsättning", betonar Andrés Vicente, President för Ericsson Iberia och för I+E Foundation.
De fyra pelare av Alfa Lavals hållbarhetsplan fokuserar på energieffektivitet, ren energi, cirkulär ekonomi och hållbara livsmedel. Alfa Lavals produkter och teknologier ingår i projekt inom bland annat datacenter, grön vätgasproduktion, noll deponi (ZLD), energilagring eller alternativa proteiner.
Alfa Lavals identitet
 
Alfa Laval, ett globalt svenskt företag, är ledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering inom områdena Energi, Marin, Livsmedel och Vatten. Vår kunskap och erfarenhet, våra produkter och tjänster spänner över ett brett spektrum av industrier i mer än 100 länder. Vi är fast beslutna att optimera effektiviteten i våra kunders processer, skapa ansvarsfull tillväxt och främja framsteg. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar för att uppnå deras affärs- och miljömål.
 
Alfa Laval sysselsätter 21 321 personer. Den årliga försäljningen 2023 var 5,7 miljarder euro. Företaget är noterat på Nasdaq OMX-börsen.
 
Alfa Laval Iberia finns i den iberiska regionen (sedan 1958 i Spanien och sedan 1985 i Portugal) och har försäljningskontor i Madrid, Lissabon och Cordoba, samt ett Advanced Service Centre i Algete (Madrid). 
Om I+E Foundation
 
Fundación Innovación España (Fundación I+E) är en enhet som består av ledande multinationella företag inom sina sektorer, från olika länder, med en stark närvaro och engagemang i Spanien, både ur investeringssynpunkt och som en källa till mervärde, kunskap och sysselsättning av hög kvalitet. Den består för närvarande av Alfa Laval, Alstom, ArcelorMittal, bp, Deloitte, Dow, Ericsson, HP, IBM och Pfizer.
 
Deras huvudsakliga mål är att arbeta som en referenspartner för landets sociala och ekonomiska aktörer i frågor som rör innovation, industrialisering, utbildning, sysselsättning och politik för att locka investeringar. De vill främja långsiktiga investeringar i Spanien, som skapar värde, kvalificerad sysselsättning, skatteavtryck och immateriell och industriell egendom för landet. Investeringar som främjar utvecklingen av talanger och bidrar till utvecklingen av vår ekonomiska och produktiva modell; och som  sprider kunskap.
 

Dela: