CC Centro Plaza Pacto Mundial

Marbella, 17-02-2023 

CC Centro Plazas enhet medlem av FN:s Global Compact 

CC Centro Plaza utövade sitt sociala ansvar som företag genom att underteckna Global Compact 2017. Från och med datumet åtog man sig därmed att å ena sidan inkorporera principerna från Global Compact i sin strategi, kultur och handlingsplan för att stärka sitt engagemang för en balanserad och hållbar ekonomisk utveckling. Och å andra sidan att kommunicera detta till sina olika intressegrupper.

Detta år har CC Centro Plaza gått ett steg längre och blivit medlem i det spanska nätverket för Global Compact. Denna anslutning innebär samtidigt att stödja de åtgärder som främjas av FN:s organisation för att uppfylla dess mål och syften, inklusive målen för hållbar utveckling.

FN:s Global Compact är det största associativa initiativet för företagsansvar som finns på internationell nivå, och samlar alla de organisationer som frivilligt beslutar sig för att stödja dess 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetslagar, miljö och antikorruption.

Övrig info:

● Kompletterande information:centroplaza.es

● Kontaktperson: Carlos García Perujo 

carlos@centroplaza.es

○ Tel: +34 639 331 511

 

Läs mer på spanska

 

 

 

Dela: