Envac

Envac Iberia har gått med i Asociación Madrid Capital Mundial (MWCC), en organisation som stöds av Madrids kommun och som för närvarande har mer än 160 enheter tillhörande den affärsmässga, institutionella och akademiska världen kopplade till kontruktions-och tekniksektorerna.

Syftet med MWCC, som skapades 2020, är att positionera Madrid och Spanien som internationellt centrum att referera till när det gäller konstruktion och ingenjörskap, oavsett om det handlar om utbildning, F&U, konsultverksamhet, design, konstruktion, finansiering eller projektledning. Med detta syfte främjar organisationen spridnings-och marknadsföringsaktiviteter relaterade till dessa områden.

Läs mer på spanska

Sistema Envac

Dela: