envac

Denna rena teknologi för avfallstransport finns på plats i Vitoria, Barcelona, Valencia, Pamplona och Zaragoza, vilka ses som de fem mest hållbara städerna.

Envacs pneumatiska sopinhämtning, närvarande i Spanien sedan mer än 30 år, har kommit att bli ett av karaktärsdragen hos Spaniens mest hållbara städer. Denna trend är en replika av det som pågår i resten av världen, där de mest miljömässigt, socialt, ekonomiskt och innovationsmässigt ansvarsfulla städerna alla använder pneumatisk sopinhämtning som en infrastruktur för offentliga tjänster. Så är fallet i London, New York, Paris, Singapore och Stockholm, ansedda som de mest hållbara och teknologiska i världen.

I Spaniens fall formar pneumatisk sopinhämtning kartan för hållbara städer, där det institutionella konsensus på de senaste åren säger att Vitoria, Barcelona, Valencia, Pamplona och Zaragoza är de fem mest hållbara, i den ordningen. I alla städerna finns Envacs teknologi närvarande med flera system i drift sedan flera år tillbaka, och som därtill kommer följas av flera andra som för tillfället är under konstruktion.

Läs mer på spanska

Central de recogida de Lezcairu Pamplona

Buzones recogida neumática en Ecociudad Valdespartera Zaragoza

Edificios en Lezcairu Pamplona

Dela: