PCI

Securitas: Digitalisering av Brandskydd

Branddetekteringsanläggningar genererar en stor mängd information som för det mesta används inte. Endast specialiserad teknisk personal kommer till det punktligt under förebyggande underhåll. De analyserar efter att något problem uppstår, såsom en olycka, ett falskt larm eller en manöver som producerats i systemet utan någon tydlig förklaring. Men att komma åt denna information och inte utföra en periodisk analys eller kontinuerlig övervakning garanterar oss inte att systemet är i ett korrekt tillstånd, om det är tillförlitligt och, till och med, om underhållet är korrekt för att möta en eventuell incident.

Läs mer på spanska

image001

Dela: