Zafo Law: Ändringar i konkurslagen: pre-pack och köp av produktionsenheter

Spaniens regering arbetar fortsatt på sin proposition gällande ändringar i den spanska konkurslagen. I princip medför den framtida reformen att det så kallade pre-pack regleras. Pre-pack består i att förbereda för försäljning av ett företag eller delar av dess verksamhet innan den faktiska konkursen, under överinseende av en oberoende expert (administrador silente). På så sätt finns redan de garantier som sedan krävs och försäljningen kan genomföras snabbt när konkursen blivit ett faktum. Målet är att undvika att verksamheten tappar i värde under konkursförfarandet, som kan bli långt och utdraget.

Pre-pack är särskilt intressant i samband med så kallade produktionsenheter. Att köpa en fungerande enhet kan vara en god investering. Man bör dock se upp – den som tar över en produktionsenhet får solidariskt betalningsansvar för eventuella obetalda löner, ersättningar, socialförsäkringsavgifter och skatt.

Lockelsen med köp av produktionsenheter inom ramen för ett konkursförfarande ligger i ett fördelaktigt pris kombinerat med att rätten kan befria köparen från betalningsansvar gällande vissa skulder. Dock har den typen av köp hittills  inte gjorts i någon större utsträckning, till stor del på grund av problemet med produktionsenhetens värdeminskning under det långa konkursförfarandet.

En av flera intressanta aspekter av den kommande lagändringen är alltså  att pre-pack kan göra det mer fördelaktigt att köpa produktionsenheter från företag i konkurs och med det på samma gång främja investering och bevarande av arbetstillfällen.

 

image001

Dela: